Skip to main content

Veelgestelde vragen

Wat zijn Bioplastic draagtassen?

Bioplastic wordt gemaakt van een plantaardig zetmeel en biopolymeren (biodegradeerbare polymeren). Plantaardig zetmeel kan worden verkregen onder andere van  maïs, distels en suikerriet. Het plantaardig zetmeel en de biopolymeren worden omgezet naar een granulaat. Dit granulaat wordt versmolten tot een folie. Van dit folie worden de draagtassen van bioplastic gemaakt. Hoewel in het woord ‘bioplastic’ het woord plastic zit is bioplastic géén plastic! Het bioplastic in onze producten is 100% composteerbaar en biologisch afbreekbaar.

Europese Norm EN 13432:2000

Deze norm, uitgevaardigd in het jaar 2000, stelt de criteria vast waaraan verpakkingen of materialen moeten voldoen om als ‘biologisch afbreekbaar of composteerbaar’ aangemerkt te mogen worden door industriële compostering. Deze norm definieert zowel het testprogramma als de evaluatiecriteria waaraan een composteerbare verpakking moet voldoen. Deze norm fungeert als referentiekader voor fabrikanten, publieke instanties en composteurs en is ook erg nuttig voor consumenten. De belangrijkste vereisten zijn (bron: TÜV Austria):

Chemische samenstelling:

Limieten voor vluchtige bestanddelen, zware metalen (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Mo, Se, As) en fluor.

Biodegradatie:

Chemische afbraak van het materiaal tot CO2, water en mineralen. Het materiaal moet volgens de norm minstens 90% gebiodegradeerd zijn binnen een periode van 6 maanden.

Desintegratie:

Het fysisch uiteenvallen van het product in zeer kleine fragmentjes. Na een periode van 12 weken moet minimaal 90% van het product door een zeef van 2 bij 2 mm vallen.

Kwaliteit van eindcompost en ecotoxiteit:

De compostkwaliteit mag niet verminderen als gevolg van het toegevoegde verpakkingsmateriaal. De norm legt op om dit na te gaan door middel van ecotoxiciteitstesten: hierbij wordt gecontroleerd of de kieming en de biomassaproductie van planten niet nadelig beïnvloed worden door de invloed van gecomposteerde producten.

Voor de bedrukking van bioplastic tassen worden inkten gebruikt, in hoeverre verschillen deze van de inkten gebruikt op andere tassen?

De inkten gebruikt op bioplastic tassen worden, om te voldoen aan de strenge eisen m.b.t. tot composteerbaarheid EN13432, extra getest. Zij bevatten géén zware metalen, chemicaliën of andere schadelijke stoffen omdat zij van natuurlijke grondstoffen gemaakt zijn.

Omdat alle bioplastic tassen van NaturalBag voldoen aan de eisen van EN13432 mogen de draagtassen het OK compost logo, OK compost Home logo en Kiemplant / Seedling logo voeren.

Welke bedrukking kan er op een bioplastic draagtas?

In principe kan elk denkbaar logo, foto of print perfect en kwalitatief hoogwaardig op een tas van Natural Bag gedrukt worden. Wij leveren uw gewenste bedrukkingen van 1 tot 4 kleuren en in full color. Houd hierbij wel rekening met de minimale oplages die verbonden zijn aan het model van de tas en de gewenste print.

Kan ik als particulier bij Natural Bag een bestelling plaatsen?

Nee, helaas. Wij leveren alleen aan bedrijven, organisaties en overheidsinstanties. Wij juichen natuurlijk toe dat consumenten actief bij aanbieders van plastic- of papieren tassen én bij hun eigen werkgever vragen naar de meest milieuvriendelijke tas: de Natural Bag (= NIET van fossiel plastic). Daarnaast sporen wij iedereen aan hun tassen zoveel mogelijk te hergebruiken en mee te nemen alvorens te gaan shoppen.

Maïs kan toch beter worden opgegeten i.p.v. gebruikt te worden voor draagtassen?

Van alle beschikbare maïs in Europa wordt op dit moment minder dan 1% gebruikt voor het maken van bioplastics. Dit betreft overigens meestal maïsdelen die niet geschikt worden bevonden voor de voedselketen.

Is het productieproces van bioplastics niet schadelijk voor het milieu?

Het productieproces van een bioplastic draagtas is energiezuinig in vergelijking met productie van fossiele plastic tassen en zakken waardoor er minder CO2 vrijkomt. De gebruikte biomassa is hernieuwbaar; van uitputting is dus geen sprake. Door de korte koolstofcyclus wordt biomassa als CO2-neutraal gekenmerkt. Een lagere CO2-uitstoot leidt tot minder broeikasgas, belangrijk voor het streven om de opwarming van de aarde tegen te gaan en te verminderen.

Zijn bioplastic tassen even sterk als conventionele plastic tassen?

Ja. De bioplastic draagtas is qua draagkracht en trekkracht vergelijkbaar met de fossiele plastic tas.

Ons advies: Gebruik de composteerbare (EN13432) tassen bij voorkeur meerdere malen!

Hoe lang kan ik een bioplastic tas bewaren?

In een droge omgeving met normale (kamer-) temperaturen kan de draagtas in een gesloten doos probleemloos 1,5 jaar worden opgeslagen. Wij raden echter aan de draagtas bij voorkeur binnen 12 maanden volgend op de productiedatum te gebruiken.

Wat moet ik doen met de biobased plastic zak als afval?

Alleen als de composteerbare (EN13432) zak speciaal gebruikt wordt om gft-afval in te zamelen mag de zak samen met het groente en fruitafval mee met het gft-afval, zodat zij op een juiste manier gecomposteerd kan worden. Bijkomend voordeel is dat de gft-bak zo niet vies wordt en er géén fossiele plasticzak in het gft terecht komt.

De composteerbare bioplastic zak/tas zonder gft-afval moet meegegeven worden met het restafval en mag niet los in de gft-bak gedeponeerd worden. Bioplastic in restafval levert groene stroom. Bioplastic in het restafval gaat naar de afval-energiecentrale. De warmte die vrijkomt bij verbranding van restafval wordt gebruikt om elektriciteit te maken. Daardoor zijn er minder aardolie, gas of kolen nodig en dat is goed voor het milieu. De opgewekte stroom mag als groene stroom verkocht worden.

De biobased composteerbare zakken/tassen mogen niet mee met de fossiele plastic recycle stromen, net zo goed als fossiele plastics niet in de biobased plastics recycle/composteer stromen thuis horen.

Voor de meest actuele informatie m.b.t. juiste scheiding en inzameling van uw afval neemt u contact op met uw lokale afvalverwerker.

Wat is boomvrij papier?

De naam zegt het al, dit is papier waar geen bomen in verwerkt zijn.

De grondstof van PaperWise is het agrarisch restmateriaal zoals bladeren en stengels overgebleven nadat alle voedselproducten (o.a. bagasse, rijst, stro, graan, maïs, suikerriet) geoogst zijn. Deze biobased grondstof keert jaarlijks terug, in tegenstelling tot bomen die vaak tot 80 jaar moeten groeien voordat er papier van gemaakt kan worden.

  • Food safe EC-1935
  • Home Composteerbaar EN13432 gecertificeerd
  • Vermindert het omhakken van bossen
  • Geproduceerd met 100% groene energie – CO2 neutraal
  • Voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen
  • Tot wel 7x recyclebaar
  • Milieu-impact 47% lager in vergelijking met FSC papier van houtvezels
  • Milieu-impact 29% lager in vergelijking met gerecycled papier van houtvezels
  • De grondstofopbrengst cellulose is per hectare landbouwgewas circa 1,5 keer hoger dan van een hectare bos
  • Net zo goed te bedrukken als traditioneel papier van houtvezels

Meer informatie: www.paperwise.eu

Regelgeving plastic draagtassen per 01-01-2016

Het verbod op plastic draagtassen houdt in dat per 1 januari  2016 plastic en bioplastic draagtassen niet meer gratis mogen worden meegegeven. Zie ook onze aparte pagina “2016” met meer gedetailleerde uitleg over deze regelgeving in Nederland.